Ubezpieczenia specjalistyczne

Ubezpiczenia budowlano-montażowe

Wysokie kwalifikacje naszych brokerów w zakresie ubezpieczeń projektów inwestycyjnych, mieszkaniowych, drogowych, kolejowych, prywatnych oraz publicznych pozwalają na trafne i skuteczne znalezienie doskonałego rozwiązania dla każdego Klienta z branży budowlano - montażowej.
Specyfikacja branży wymaga doświadczenia i ogromu nabytej wiedzy, czym pracownicy Stratton Brokers zdecydowanie wyróżniają się na rynku.

W zakresie ubezpieczeń budowlano - montażowych oferujemy:

 • kompleksowe programy ubezpieczeń inwestycji budowlanych oraz majątku firm budowlanych/projektowych, w tym sprzętu i maszyn budowlanych,
 • analizy/audyty funkcjonujących polis ubezpieczenia inwestycji,
 • weryfikacja polis podwykonawców,
 • wprowadzanie mechanizmów racjonalizacji kosztów ubezpieczeń inwestycji,
 • prowadzenie postępowań na wybór ubezpieczyciela w procedurach zamówień publicznych,
 • wsparcie w ramach procesu likwidacji szkód,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta skierowana do:

 • inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • wykonawców/firm budowalnych,
 • firm projektowych,
 • inżynierów kontraktu,
 • inwestorów zastępczych,

Ubezpieczenia finansowe

Dla Klientów chcących zabezpieczyć swoje wierzytelności handlowe oferujemy ochronę przed stratami związanymi z niewywiązywaniem się kontrahentów z płatności. Ubezpieczenie finansowe redukuje to ryzyko, gwarantując wymierne korzyści - zapewnia stabilizację w tej kwestii.

W ramach ubezpieczeń finansowych oferujemy:

 • opracowanie założeń umowy ubezpieczenia należności lub analiza obecnie funkcjonującej u Klienta umowy ubezpieczenia,
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami,
 • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
 • doradztwo i pomoc w zakresie likwidacji szkód,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta skierowana do:

 • każdego przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i ryzyko jego działalności wiąże się z udzielanym kredytem kupieckim i brakiem wypłacalności kontrahentów.

Transport drogowy

Nasi doświadczeni brokerzy dopasują program ubezpieczeń transportu drogowego do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta. Oferujemy najwyższej jakości wsparcie i służymy pomocą na każdym etapie współpracy. Zajmujemy się nie tylko transportem krajowym, ale również zagranicznym. Zabezpieczamy przed niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy przewozowej.. Nasi brokerzy są także wykwalifikowani w kwestiach odpowiedzialności cywilnej przewoźników, spedytorów oraz agentów i agencji celnych. Zabezpieczamy naszych Klientów w sytuacjach uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przewożonego towaru. Przeciwdziałamy szkodom finansowym wynikającym z opóźnienia dostaw.
Nasi Klienci mogą mieć pewność, że zapewnimy im poczucie bezpieczeństwa i stabilność w kwestiach związanych z transportem drogowym.

W zakresie ubezpieczeń transportowych oferujemy:

 • opracowanie założeń umowy ubezpieczenia lub analiza obecnie funkcjonującej u Klienta umowy ubezpieczenia,
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami,
 • prezentacja ostatecznych ofert wraz z rekomendacją konkretnej propozycji,
 • weryfikacja polis podwykonawców,
 • doradztwo i pomoc w zakresie likwidacji szkód,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta skierowana do:

 • przewoźnicy drogowi w ruchu krajowym lub międzynarodowym,
 • spedycje,
 • aganci celni oraz firmy wykonujące obsługę celną na zlecenie,
 • przedsiębiorstwa, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku.

Gospodarka odpadami

Ubezpieczamy podmioty związane z wywozem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Nadzorujemy procesy ich unieszkodliwiania oraz obrotu nimi. Charakteryzuje nas niebanalne podejście do tego typu kwestii - rozumiemy, że stale zmieniająca się na rynku sytuacja pod względem zmienianych prze sformułowanychprzeformułowywanych wymogów prawnych obliguje do elastyczności.
Skutecznie zapewniamy bezpieczeństwo i oferujemy merytoryczną pomoc na każdym etapie współpracy.

W ramach ubezpieczeń gospodarki odpadami oferujemy:

 • serwis brokerski przez doświadczonych specjalistów z zakresu gospodarki odpadami,
 • polisy środowiskowe i gwarancje, w tym zabezpieczenie roszczeń z tytułu art. 48a i 125 ustawy o odpadach,
 • wsparcie brokerskie w procesach inwestycyjnych,
 • programy ubezpieczeń pracowniczych oraz ubezpieczenia osób zarządzających,
 • obsługa szkód prowadzona przez Departament Likwidacji Szkód,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta skierowana do:

 • zakładów przetwarzania odpadów komunalnych,
 • instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPOK),
 • zarządzających składowiskami,
 • PSZOKów oraz stacji przeładunkowych,
 • podmiotów zbierających i transportujących odpady,
 • firm recyklingowych,
 • wykonawców/firm budowlanych i montażowych, świadczących usługi dla branży gospodarki odpadami,
 • producentów maszyn dla branży gospodarki,
 • izb i stowarzyszeń branżowych.

Ubezpieczenia rolne

Od wielu lat współpracujemy z gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi, oferując najlepiej dobrane programy ubezpieczeniowe. Zapewniamy kompleksową ochronę, minimalizując ryzyko strat. Doskonała znajomość branży pozwala nam na trafne zbadanie potrzeb Klienta i realizację jego oczekiwań.

W ramach ubezpieczeń rolnych oferujemy:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników",
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,
 • ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników,
 • panel Klienta on-line, ułatwiający administrację polis i szkód.

Oferta jest skierowana do:

 • przedsiębiorstw rolnych,
 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
 • indywidualnych gospodarstw.